Vergoeding vanuit PGB & WMO

De hulp en begeleiding die ik je kan bieden wordt vergoed vanuit de gemeente. De gemeente kan een beschikking voor je afgeven. Hiervoor is een beschikking in PGB-vorm of WMO-vorm nodig, deze kun je zelf aanvragen bij de gemeente. Bij een PGB heb je zelf meer vrijheid en controle over jouw aangeboden hulp, maar deze beschikking wordt naar mijn ervaring niet zo snel afgegeven.

Bij een WMO beschikking voor individuele ambulante begeleiding kiest de gemeente zelf voor jou geschikte ondersteuning en begeleiding uit. Hierdoor heb jij geen extra administratieve lasten.
Ik ben aangesloten bij de WMO-coöperatie de Meierij, waardoor ik in alle Meierijgemeenten ondersteuning en begeleiding kan bieden vanuit Zorg in Natura.

Wat is Pgb?

Pgb staat voor persoonsgebonden budget. Met een persoonsgebonden budget kunnen mensen zelf de zorg inkopen die ze nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, hulpmiddelen en voorzieningen. Met een pgb kun je zelf bepalen van wie je welke vorm van zorg en/ of begeleiding krijgt.

Een pgb is er voor iedereen die, vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft. 

Wat is Wmo?

De Wmo, afkorting voor Wet maatschappelijke ondersteuning, is een Nederlandse wet die in 2015 is ingevoerd om hulp en ondersteuning te bieden aan alle burgers vanuit de gemeenten. Het hoofddoel van de Wmo is om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven.

Deze wet is van toepassing op iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning, ongeacht de situatie. Het doel is om maatwerk te bieden, zodat hulpvragen op lokaal niveau kunnen worden aangepakt en er passende ondersteuning wordt geboden aan individuele behoeften.

De Wmo bevordert zo een inclusieve samenleving waarin iedereen naar vermogen kan participeren en zich gesteund voelt door de gemeenschap.

PGB of WMO aanvragen?

Wil jij graag PGB of WMO aanvragen maar kom je hier niet zelfstandig uit? Neem dan gerust contact met mij op, want ik help je hier graag bij.